Ragnhild er tatt ut på landslagssamling.

ragnhildRagnhild Skauen (9 år) skal siste helga i mai delta på landslagssamling i Oslo for barn og ungdom. I den forbindelse har Bladet Vesterålen laget en sak om dette både på nett og i papiravisen.

Sist gang klubben hadde en representant med på en tilsvarende samling, var det Jon Fredrik Åsvang som deltok. Det er nå ca 10 år siden.