Ny FIDE-rating for november.

fideFIDE har offentliggjort nye internasjonale ratingtall (søk på ditt navn) for november 2016. Det betyr at de som har deltatt i klubbmesterskapet – lyn og Advokatfirmaet Finn Chess International 2016 har fått ny rating.

Offisielle ratingtall (norske/internasjonale) finnes på vår ratingside fra 1. november!