Klubbmesterskap i hurtigsjakk starter tors 27. okt!

Som flere har fått med seg er det blitt en del forandringer når det kommer til oppsett av årets klubbmesterskap i hurtigsjakk. Pga flere forfall de første rundene har vi vært nødt til å endre til Berger i stedet for Sveitser. Det betyr at alle møter alle og at mesterskapet blir utvidet med hele 6 runder. Vi har en spillekveld (10. nov) som vil bli satt av til utsatte partier. Resten må gjennomføres på eget initiativ mellom spillerne. Mesterskapet må være ferdig avsluttet torsdag 23. november. Partier som ikke er gjennomført innen fristen, vil bli dømt av den kyndige dommer, Martin.

Merk at klokkene starter kl. 18.00 SHARP! Er du ikke tilstede, vil klokken begynne å tikke. Ulovlig trekk belønnes med tap, og rørt brikke skal flyttes! Lykke til 🙂

Runde 1:

runde-1