Nybegynnerkurset ferdig for denne gang.

Vårt første nybegynnerkurs for voksne ble avsluttet i dag. Det ble arrangert en simultan der kursdeltakerne fikk bryne seg på instruktørene Håkon og Nicolai. Flere viste gode takter og det ble delt ut et par småpremier til de som gjorde det best. I løpet av kurset har vi vært igjennom Sjakkskolen 1, 2 og 3. Det var totalt 12 stykker som deltok.

De som er interessert i å være med på neste kurs, kan allerede nå ta kontakt med klubben.