Norsk rating fjernes fra 1. juli 2018.

Under Landsturneringen i Stavanger ble det vedtatt på Kongressen at norsk rating fjernes fra 1. juli 2018. Siste offisielle liste med norsk rating blir januar 2018.

 

 

Rating-sjef, Øystein Yggeseth sier i en kommentar på e-post:

“Norsk rating benyttes for klasseinndeling i alle NGP-turneringer i sesongen 2017-2018. FIDE-rating 1.7.2018 legges til grunn for klasseinndeling i Landsturneringen 2018. (Unntatt eliteklassen hvor uttaket blir foretatt i juni)

Dette betyr bl.a. at det er viktig at norske turneringer blir beregnet for norsk rating slik at nye medlemmer kan bli innplassert i NGP-systemet. I tillegg sier NGP-reglementet at NGP-turneringer som tilfredsstiller ELO-kravene skal sendes inn for norsk rating.”

NB! Turneringer som avsluttes i 2018 vil ikke bli beregnet for norsk rating. Januarlisten vil gjelde ut sesongen.