Løsning på sjakknøtt (08.11)

Flere hadde korrekt løsning forrige sjakknøtt, derfor ble Stein Børre denne gang trukket ut som vinner. Da vi glemte av dette på tirsdag, vanker det premie lørdag 2. desember.