KM for lag – Nye ratingtall

Ratingtallene etter KM for lag er nå klare. Vi ser at Sortland 1 klarte å tape sånn ca 40 ratingpoeng totalt. Noe bedre på Sortland 2 og Sortland 3. Liste over alle deltakerne finnes her.