Norges Sjakkforbund og Kindred-avtalen: Geirrs syn på saka

Sortland Sjakklubb, Norges Sjakkforbund og Kindred-avtalen
av Geirr A Rasmussen, medlem i Sortland Sjakklubb

Formannen har spurt om eg kan stilla som klubbens delegat til Norges Sjakkforbunds kongress, som finn stad under Landsturneringa i juli. Etter at eg vart spurd, har Kindred-avtalen dukka opp i sakspapira til Kongressen. Saka er kontroversiell. Eg finn det derfor rett å orientera om saka og mi meining om henne. Dersom klubbmedlemene er sterkt ueinig med meg, kan eg sjølvsagt ikkje vera klubbens representant til Kongressen.

Innlegget her er tredelt:
A. Kort om kva saka gjeld. B. Kor du finn informasjon og kan gi tilbakemeldingar. C. Mitt syn på saka.

Innlegget kan leses i sin helhet i pdf format: Geirrs syn på saka