Informasjon vedrørende FDVhuset Blåbyen Grand Prix

Årets turnering vil bli arrangert iht. terminlisten 18. – 20. september så lenge myndighetene tillater det. Slik det ser ut nå, vil det bli ingen store restriksjoner når det kommer til antall deltakere eller reiseaktivitet. Dette kan selvsagt endre seg på kort varsel, men det er i så fall utenfor vår kontroll.

Vi anbefaler alle som planlegger å delta om å sjekke ut turneringens hjemmeside. Der finner du masse informasjon vedr. smitteverntiltak, overnatting etc. Det er per nå 45 påmeldte, noe som er over all forventning.

Viktig info

Vi har på eget initiativ bestemt at personer som har vært utenfor landegrensene inntil 10 dager før turneringsstart, IKKE får delta under årets turnering. Dette gjelder ALLE land, selv om de er kategorisert som grønn av FHI. Vi kan selvsagt ikke sjekke opp hver deltaker, men vi håper alle respekterer denne avgjørelsen.