NSF/USFs veileder for smittevernstiltak i sjakk

De generelle anbefalingene for hele landet gjør at vi ikke kan starte opp med noe sjakk. Det er per dags dato ikke tillatt med aktiviteter i regi av klubben. Selv om vi har så og si ingen smitte i vår region, må vi følge de nasjonale bestemmelsene. Forbundet poengterer også at det heller ikke er tillatt med turneringer og at ingen nye turneringer vi bli terminfestet så lenge regjeringen ikke tillater/anbefaler gjennomføring av slike arrangementer.

Du kan selv følge med på bestemmelsene, smittevernstiltak etc. på forbundet sine hjemmesider.